Colegiul National de Arta "Octav Bancila" Iasi

Alegând şcoala noastră, alegeţi viitorul!
Tradiţie şi performanţă

Colegiul Naţional de Artă
„Octav Băncilă” Iaşi


ATESTAT 2017-2018

METODOLOGIA - de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai - iunie 2018:
•  înscrierea candidaţilor: 22 mai - 25 mai 2018
•  desfăşurarea probelor de examen: 29 mai - 31 mai 2018
•  comunicarea rezultatelor finale: 4 iunie 2018

Proiectul/Lucrarea de specialitate, însoţit/însoţită de referatul de evaluare elaborat de profesorul îndrumător, se depune la secretariatul unităţii de învăţământ.
Proiectul/Lucrarea de specialitate are următoarea structură:
•  coperta/pagina de titlu
•  cuprins
•  argument - 1-2 pagini, în care sunt sintetizate atât aspectele teoretice, cât şi cele practice, din perspectiva importanţei şi a utilităţii lor pentru specializarea respectivă
•  compoziţie - conţinutul lucrării (15-30 de pagini)
•  anexe - bibliografie, note, referinţe critice, glosar etc.